Vyspělost a ekonomická síla států do určité míry závisí na inteligenci jejich obyvatel.

Důkaz o tom přinesla vědecká práce IQ and globální nerovnost (2006). Autoři jsou Dr. Richard Lynn, Profesor psychologie na univerzitě v Ulsteru (sev. Irsko) a Dr. Tatu Vanhanen, Profesor Politologie na Univerzitě v Tampere, Finsko.

  Průměrné IQ obyvatel - přehled:


 • 1. místo : Hong Kong, Singapur - IQ 108
 • 2. místo : Sev. a Jižní Korea       - IQ 106
 • 3. místo : Japonsko                     - IQ 105
 • .
 • 8. místo : Česká republika, Dánsko, USA ... - IQ 98
 • .
 • .
 • Předposl. místo : Kongo, Kamerun, Etiopie ..(vše v Africe) - IQ 64
 • Poslední místo   : Rovníková Guynea (v Africe) - IQ 59 !!

TABULKA VÝSLEDKŮ

Země IQ (průměrné) HND na osobu* (2002)
Flag of Hong Kong Hong Kong        108 27,490
Flag of Singapore Singapore         108 23,730
Flag of North Korea Severní Korea   106 1,000
Flag of South Korea Jižní Korea       106 16,960
Flag of Japan  Japonsko         105 27,380
Flag of the People's Republic of China Čína 104 4,520
Flag of Italy Itálie 102 26,170
Flag of Iceland Island 101 29,240
Flag of Switzerland Švýcarsko 101 31,840
Flag of Austria Rakousko 100 28,910
Flag of Luxembourg Lucembursko 100 53,230
Flag of the Netherlands Holandsko 100 28,350
Flag of Norway Norsko 100 36,690
Flag of the United Kingdom  Velká Británie 100 26,580
Flag of Belgium  Belgie 99 28,130
Flag of Canada Kanada 99 28,930
Flag of Estonia  Estonsko 99 11,630
Flag of Finland Finsko 99 26,160
Flag of Germany Německo 99 26,980
Flag of New Zealand Nový Zealand 99 20,550
Flag of Poland Polsko 99 10,450
Flag of Sweden Švédsko 99 25,820
Flag of Australia Australie 98 27,440
Flag of the Czech Republic Česká Republika 98 14,920
Flag of Denmark Dánsko 98 30,600
Flag of France Francie 98 27,040
Flag of Hungary  Madarsko 98 13,070
Flag of Latvia Litva 98 9,190
Flag of Spain Španělsko 98 21,910
Flag of the United States USA 98 36,120
Flag of Belarus Bělorusko 97 5,500
Flag of Malta Malta 97 17,710
Flag of Russia Rusko 97 8,080
Flag of Ukraine Ukrajina 97 4,800
Flag of Moldova Moldávie 96 1,600
Flag of Slovakia Slovensko 96 12,590
Flag of Uruguay Uruguay 96 7,710
Flag of Slovenia Slovinsko 96 18,480
Flag of Israel Israel 95 19,000
Flag of Portugal Portugalsko 95 17,820
Flag of Armenia Arménie 94 3,230
Flag of Kazakhstan Kazachstán 94 5,630
Flag of Romania Rumunsko 94 6,490
Flag of Vietnam Vietnam 94 2,300
Flag of Argentina Argentina 93 10,190
Flag of Bulgaria  Bulharsko 93 7,030
Flag of Greece Řecko 92 18,770
Flag of Malaysia Malajsie 92 29,570
Flag of Cambodia Kambodža 91 1,970
Flag of Cyprus Kypr 91 18,650
Flag of Lithuania  Lotyšsko 91 10,190
Flag of the Republic of Macedonia  Makedonie 91 6,420
Flag of Thailand  Thailand 91 6,890
Flag of Albania Albánie 90 4,960
Flag of Bosnia and Herzegovina Bosna a Herzegovina 90 5,800
Flag of Chile  Chile 90 9,420
Flag of Croatia  Chorvatsko 90 10,000
Flag of Kyrgyzstan  Kyrgyzstán 90 1,560
Flag of Turkey Turecko 90 6,300
Flag of Mexico  Mexiko 90 12,500
Flag of Laos  Laos 89 1,660
Flag of Serbia  Srbsko 89 2,300
Flag of Ecuador  Ekvádor 88 3,340
Flag of Azerbaijan  Azerbajdžán 87 3,010
Flag of Bolivia  Bolívie 87 2,390
Flag of Brazil  Brazíle 87 7,450
Flag of Guyana  Guyana 87 3,070
Flag of Indonesia  Indonésie 87 1,600
Flag of Iraq  Irák 87 1,027
Flag of Tajikistan  Tajikistán 87 1,640
Flag of Turkmenistan  Turkmenistan 87 4,780
Flag of Uzbekistan  Uzbekistán 87 1,640
Flag of Kuwait  Kuwait 86 17,780
Flag of Cuba  Kuba 85 5,259
Flag of Peru  Peru 85 4,880
Flag of Afghanistan  Afgánistán 84 700
Flag of Colombia  Kolumbie 84 5,490
Flag of Iran  Irán 84 6,690
Flag of Jordan  Jordánsko 84 4,180
Flag of Morocco  Maroko 84 2,000
Flag of Pakistan  Pákistán 84 3,730
Flag of Saudi Arabia  Saudská Arábie 84 15,800
Flag of the United Arab Emirates  Arabské Emiráty 84 24,030
Flag of Algeria  Alžírsko 83 5,530
Flag of Syria  Syrie 83 5,348
Flag of Tunisia  Tunis 83 6,440
Flag of Bangladesh  Bangladéš 82 1,720
Flag of India  Indie 82 2,650
Flag of Lebanon  Libanon 82 4,600
Flag of Madagascar  Madagaskar 82 730
Flag of Egypt  Egypt 81 3,810
Flag of Mauritania  Mauretania (Afr.) 76 1,790
Flag of Uganda  Uganda (Afr.) 73 1,360
Flag of Kenya  Keňa (Afr.) 72 1,010
Flag of South Africa  Jižní Africa (Afr.) 72 9,810
Flag of Tanzania  Tanzanie (Afr.) 72 580
Flag of Ghana  Ghana (Afr.) 71 2,080
Flag of Grenada  Grenada 71 6,600
Flag of Jamaica  Jamajka 71 3,680
Flag of Sudan  Sudán (Afr.) 71 1,740
Flag of Zambia  Zambie (Afr.) 71 800
Flag of Botswana  Botswana (Afr.) 70 7,740
Flag of Namibia  Namibie (Afr.) 70 6,880
Flag of Rwanda  Rwanda (Afr.) 70 1,260
Flag of Malawi  Malawi (Afr.) 69 570
Flag of Mali  Mali (Afr.) 69 840
Flag of Niger  Niger (Afr.) 69 800
Flag of Nigeria  Nigérie (Afr.) 69 800
Flag of Angola  Angola (Afr.) 68 1,840
Flag of Burkina Faso  Burkina Faso (Afr.) 68 1,090
Flag of Chad  Čad (Afr.) 68 1,010
Flag of Somalia  Somálsko (Afr.) 68 500
Flag of Swaziland  Svazijsko (Afr.) 68 4,730
Flag of Guinea  Guinea (Afr.) 67 2,060
Flag of Haiti  Haiti 67 1,610
Flag of Liberia  Libérie (Afr.) 67 1,000
Flag of Senegal  Senegal (Afr.) 66 1,660
Flag of The Gambia  Gambie (Afr.) 66 1,540
Flag of Zimbabwe  Zimbabwe (Afr.) 66 2,180
Flag of Cameroon  Kamerun (Afr.) 64 1,910
Flag of the Central African Republic  Středoafrická Republika (Afr.) 64 1,170
Flag of the Democratic Republic of the Congo  Kongo (Afr.) 64 700
Flag of Ethiopia  Etiopie (Afr.) 64 780
Flag of Gabon  Gabun (Afr.) 64 5,530
Flag of Mozambique  Mozambik (Afr.) 64 990
Flag of Sierra Leone  Sierra Leone (Afr.) 64 500
Flag of Equatorial Guinea  Rovníková Guinea (Afr.) 59 ,100

*HND = Hrubý národní důchod (na osobu) upravený o paritu kupní síly peněz, v dolarech.
Jedná se o ekonomický ukazatel. Čím vyšší číslo, tím je země "bohatší".
Poznámka: prům. IQ šimpanzů je 60 až 65 jednotek.Závěr je jasný

Nejlepší výsledky mají státy severovýchodní Asie, Evropy a sev. Ameriky. Zároveň mají většinou vyšší HND - jsou to bohaté státy.
Naopak na konci tabulky se nacházejí státy Afriky a muslimské země blízkého východu. Obyvatelé těchto států jsou méně inteligentní a jejich státy jsou chudší.

Chudoba a zaostalost států jsou tedy z části zapříčiněny nízkou inteligencí jejich obyvatel. Bohužel přirozená inteligence, měřená koeficientem IQ, se témeř nedá zvýšit vzděláváním.

Jsou zde i vyjímky. Především některé "arabské" státy jsou, i přez nízké průměrné IQ obyvatel, bohaté a ekonomicky silné. Je to dáno přírodním bohatstvím - ložiska ropy a zemního plynu. Naopak jsou zde i státy s vysokým IQ obyvatel, ovšem s velmi nízkým HND. Příčinou je například totalitní režim.

Je pravda rasistická ?

Autoři tohoto výzkumu nám otevřeně přinesli pravdivá fakta. Tyto výsledky se ovšem dotkly mnoha "rádoby" humanistů, kteří bezhlavě obhajují rovnost ras. Výzkum prokázal, že především lidé v Africe a v muslimských zemí na blízkém východě, mají většinou inteligenci velmi nízkou. Proto se "humanisté" bouří, označují autory výzkumu za rasisty a snaží se tuto práci zamést pod koberec, aby se nedostala na veřejnost.

IQ Testy nikoho nezvýhodňují

Psychologie a testování inteligence mají více jak stoletou tradici. Testy přihlíží k tomu, že ve světě je mnoho zemí s vysokou negramotností, berou ohled na sociální a enviromentální aspekty a jsou vytvářeny tak, aby nikdo nebyl zvýhodňován.

Středověk nezkončil ?

Ve středověku jsme tu měli náboženskou inkvizici. Tato vládnoucí třída lidem tvrdila bludy a lži, například že země je placatá. Kdo řekl, že země je kulatá, nebo nějak kritizoval církev, byl označen za kacíře, pak zatčen, mučen a upálen.

Dnes tu panuje moderní inkvizice. Ta vnucuje lidem zase jiné bludy a lži. Tentokrát tvrdí, že všechny rasy jsou si ve všem rovny. Že všichni přistěhovalci jsou chytří a pracovití. Že Evropa potřebuje stále více imigrantů.

Jakmile se objeví člověk s pravdou a říká něco jiného, než oni chtějí slyšet, co se stane ? Obviní ho z rasismu, nacismu, xenofobie atd. Pak ho pošpiní ve všech médiích a udělají z něj psance.


Moderní inkvizice i u nás ?

ano, média jsou jejím nástrojem. Působí dokonce už i na děti a studenty ve školách, snaží se ovlivnit jejich myšlení, aby z nich vyrostlo poslušné stádo ovcí, se kterým mohou manipulovat a které se nebude bránit jejich plánům. Jejich plánem je totiž rozvrat tradiční společnosti, tradiční rodiny a státu. Snaží se neustále zvýhodňovat menšiny, povolují svazky osob stejného pohlaví, snaží se do země přivést co nejvíce přistěhovalců. Kdo jsou ONI ?

  Známe je všichni. Jsou to :

 • "antifašisté", bojovníci za práva cizích menšin, bojovníci proti rasismu
 • Strana zelených
 • anarchističtí aktivisté typu Petr Uhl, Ondřej Cakl, F.X.Doležal
 • Člověk v tísni
 • Amnesty International
 • Český helsinský výbor
 • Centrum pro integraci cizinců, Multikulturní centrum Praha

Podobné levicové organizace, prosazující multikulturu, působí po celé Evropě. Několik evropských zemí se jim již podařilo téměř zničit :

 • Z Holandska, kde žije již přez milion přistěhovalců, se každý rok tisíce holandských rodin stěhují pryč ze své země. A to ze strachu před imigranty (muslimy a černochy), kteří tam páchají útoky, a množství jiných zločinů.
 • Také France je vystavena násilí a kriminalitě ze strany afričanů, za 50 let již bude Francie muslimskou zemí.
 • Země severní Evropy jsou vystaveny doslova vlnám znásilňování bílých žen. Muslimové a černoši tam brutálně napadají a znásilňují bělošky, které jdou ven nezahalené, bez šátku. Norské Oslo má 6krát více případů znásilnění, než New York. Ve Švédsku 90% případů znásilnění páchají muslimové a černoši.


Čeká ČR stejný osud ? Budeme k tomu lhostejní ? Dáme těmto multikulti-humanistům prostor a necháme je pokračovat v jejich zhoubné činnosti ?Zdroje informací

Wikipedia : IQ a bohatství národů - informace o první knize od R. Lynna a T. Vanhanena

Wikipedia : IQ a globální nerovnost - o druhé knize od R. Lynna a T. Vanhanena

Eurabia.cz - články o islamistickém teroru v Evropě

Stínání národů - islamizace evropských měst - mnohá evropská města přechází pod nadvládu muslimů

Násilí a xenofobie ve Skandinávii - kriminalita muslimů a znásilňování žen v severských zemích

Kriminalita černochů v USA

Obsah

Mapa světové inteligence

  klikni
 • Červená a žlutá značí oblasti s velmi nízkou inteligencí obyvatel
 • Zelená naopak oblasti s vysokou inteligencí
 • Klikni pro zvětšení